Your search results

Regeling Dorpsinitiatieven

Sinds 2016 zijn de loketten voor dorpsinitiatieven verplaatst naar de gemeentes. Er is geen provinciaal loket meer, de initiatiefnemers kunnen terecht bij de gemeentes. Tot 2018 krijgen de gemeentes bij de nieuwe regeling jaarlijks 50.000 euro voor dorpsinitiatieven.  De gemeentes kunnen vervolgens op basis van cofinanciering de middelen inzetten voor dorpsinitiatieven ter verbetering van het dorp of de wijk. Op deze manier wordt de regeling toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt. Een overzicht per gemeente is onderaan de pagina te vinden.

Samen werken aan een dynamisch en leefbaar Drenthe

De gedeputeerde Henk Jumelet zegt over het verplaatsen van de regeling naar de gemeentes; “Met het aantreden van ons college hebben wij gezegd dat wij de ondersteuning van dorpsinitiatieven toegankelijker willen maken. Bijna elke gemeente in Drenthe ondersteunt in de vorm van een regeling of fonds lokale initiatieven. Door hierop aan te sluiten verminderen wij bureaucratie, regeldruk en hebben inwoners maar één loket om subsidie aan te vragen. Op die manier wordt het voor inwoners, die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk, een stuk overzichtelijker.” Er kan op deze manier samen worden gewerkt aan een dynamisch en leefbaar Drenthe volgens Henk Jumelet; “Wij hebben bewust gekozen om gemeenten te laten bepalen waaraan het provinciaal budget besteed moet worden. Gemeenten weten het beste welk initiatief lokaal van belang is. Om te blijven samenwerken aan een leefbaar en dynamisch Drenthe en om elkaar op de hoogte te houden van de gehonoreerde initiatieven organiseert de provincie Drenthe twee keer per jaar een bijeenkomst met gemeenten en maatschappelijke organisaties (CMO STAMM, BOKD en Landschapsbeheer Drenthe).”

Bron: Provincie Drenthe

Aanvragen subsidie per gemeente  

Plannen voor een dorpsinitiatief ter verbetering van de leefbaarheid van een dorp of wijk? Dan kan er bij uw eigen gemeente gevraagd worden naar de mogelijkheden en voorwaarden van de Regeling Dorpsinitiatieven. Hieronder is binnenkort meer informatie te vinden per gemeente. De contactgegevens, data waaraan de aanvragen zijn gebonden en externe links voor het aanvragen staan vermeld. Sommige gemeentes hanteren strikte data waarvoor de subsidie moet worden aangevraagd, hou deze data in de gaten.

Overzicht per gemeente

Aa en Hunze

Bij de gemeente Aa en Hunze adviseert een onafhankelijk adviesorgaan van vijf leden het college over de subsidieregeling. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of neem contact op met de contactpersoon: Harm Jan Vos.

Assen

U kunt kijken op de website  voor meer informatie op contact opnemen met de contactpersoon: Lubbo Sap

Borger-Odoorn

Meer informatie over het aanvragen bij de gemeente Borger-Odoorn is te vinden via de website of door contact op te nemen met de contactpersoon: Wietze van der Harst.

Coevorden

Informatie en aanvraagformulieren voor de gemeente Coevorden zijn te vinden via de website. Op de website onder het kopje subsidie zijn de aanvraagformulieren te vinden. U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon: Lisette Coljé.

De Wolden

Informatie over het aanvragen van subsidie bij gemeente De Wolden kunt u vinden via de website of door contact op te nemen met de contactpersoon: Riet Muller.

Emmen

Bij de gemeente Emmen moeten de aanvragen voor subsidie voor een bepaalde datum worden ingediend. Voor 2016 was dit 15 november. Houdt voor actuele informatie de website van de gemeente in de gaten. Meer informatie is te vinden via de website of te verkrijgen door contact op te nemen met de contactpersoon: Wobbe Katoen.

Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen beoordeelt een bewonerscommissie de aanvraag van de subsidie. De bewonerscommissie bestaat uit drie leden uit Hoogeveen. De focus bij de gemeente Hoogeveen ligt op de grote projecten. In 2017 moet het bedrag dat wordt aangevraagd minimaal 3.000 euro zijn. Daarnaast is bij de gemeente Hoogeveen een datum ingesteld waarvoor het initiatief moet worden ingediend, voor 2017 is dit 1 april. Verder informatie voor het aanvragen is te vinden via de website of door contact op te nemen met de contactpersoon: Gea Lunsing.

Meppel

Voor de gemeente Meppel is meer informatie te vinden via de website van de gemeente of door contact op te nemen met de contactpersoon: Carolien van de Bles.

Midden-Drenthe:

Meer informatie voor de provincie Midden-Drenthe is de vinden via de website of door contact op te nemen met de contactpersoon: Tinka Neutel.

Noordenveld

Bij de gemeente Noordenveld worden vele verschillende projecten ondersteund. Zowel steen als proces. De financiering is niet 100%, de initiatieven moeten zelf ook op een andere manier aan geld zien te komen. Meer informatie is te vinden via de website of door contact op te nemen met de contactpersoon: Maria Drenth.

Tynaarlo

Meer informatie over het aanvragen bij de gemeente Tynaarlo is te vinden via de website of via de contactpersoon: Jan Ploeger.

Westerveld

Bij de gemeente Westerveld zijn drie data vastgesteld waarvoor een subsidie moet worden aangevraagd. Deze data zijn: voor 1 januari, voor 1 april en voor 1 oktober. Wanneer het om subsidiering gaat zijn drie punten van belang: relevantie, draagvlak en medefinanciering. Meer informatie is te vinden via de website van de gemeente Westerveld of via de contactpersoon: Kees van Hasselaar.