Your search results

Publicatie Dorpenacademie: Door het midden!

De Dorpenacademie heeft een mooie publicatie met lessen, tips en inspirerende columns over bewoners- en ondernemersinitiatieven gepubliceerd. In heel Nederland nemen bewoners en ondernemers initiatieven om hun dorp een stukje beter of mooier te maken, bijvoorbeeld door herbestemming van leegstaande gebouwen en monumenten of door zorg of maatschappelijke voorzieningen anders te organiseren.

Met het kennisprogramma ‘Van Onderop!’ ondersteunt de Dorpenacademie sinds 2013 initiatieven en partijen die erbij betrokken zijn met kennis en netwerk. De uitwisseling van ervaring en expertise van initiatiefnemers en professionals staan daarbij centraal. In de publicatie staan de resultaten van de tweede fase van het. Lees hoe op het platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door samenwerkingen ‘door het midden’. In de publicatie vindt u onder andere: portretten van tientallen initiatieven op het platteland; lessen en tips uit de bijeenkomsten van de Dorpenacademie; inspirerende columns en meer.

U kunt de publicatie hier lezen.