Your search results

Natuurerf en versterking biodiversiteit in Bunne-Winde-BunnerveenHet project ‘Natuurerf en versterking biodiversiteit in Bunne-Winde-Bunnerveen’ is een vervolg op het project ;’Herstel boerenerven in Bunne-Winde-Bunnerveen’ op initiatief van de Werkgroep Groen. De Werkgroep Groen valt onder Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen (BWB) en richt zich op allerlei onderwerpen rond het thema landschap, waarin agrariërs en (nieuwe) burgers samen optrekken. Uit de activiteiten, die tot nu toe zijn georganiseerd, is gebleken dat er veel interesse onder de inwoners van B-W-B is voor gezamenlijke activiteiten rondom het thema het Landschap. Dit bevordert de sociale cohesie binnen de dorpen. Gebleken is dat met de activiteiten van de Werkgroep Groen andere bewoners met elkaar in contact worden gebracht dan bij de gebruikelijke activiteiten, die vanuit andere verenigingen/werkgroepen vanuit het dorp georganiseerd worden.

 

In 2014 en 2015 zijn in het kader van het project “Boerenerven Winde-Bunne” zijn de cultuurhistorische aspecten van boerenerven speerpunt geweest. Hierbij stond herstel van oude “groene structuren” op boerenerven centraal en is op een deel van de boerenerven toegepast. Indirect heeft dit geleidt tot verhoogde natuurwaarden, een verdieping op de totale potentie van natuurwaarden op deze erven heeft echter niet plaatsgevonden.

 
Het project ‘Natuurerf en versterking biodiversiteit in Bunne-Winde-Bunnerveen’ is in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe opgezet en wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. De kern van dit project is dat bewoners op hun eigen erf aan de slag gaan om de biodiversiteit te verhogen. Hierdoor worden de dorpen rijker aan natuur en raken bewoners meer bewust van mogelijkheden die ze zelf hebben om natuur te stimuleren/ontwikkelen. Naast de aandacht voor erven is er ook aandacht voor natuur in het openbaar gebied, namelijk in bermen en overhoekjes. Bermen kunnen dienen als een snoer waarmee natuurpareltjes op erven en overhoekjes met elkaar verbonden worden. Het ontwikkelen van natuurrijke bermen en overhoekjes is hierbij een gezamenlijk activiteit voor dorpsbewoners.

 
Veel plattelandsbewoners willen graag van hun erf en eventuele percelen iets waardevols maken en hebben hierbij ook oog voor de natuur. Echter het ontbreekt veelal aan de kennis om ook daadwerkelijk een ecologisch waardevol erf aan te leggen. Door eigenaren via Landschapsbeheer Drenthe te adviseren en begeleiden bij de inrichting, kan er veel winst worden behaald, voor zowel de biodiversiteit als het landschap. Hierbij ligt de nadruk op het leveren van maatwerk, zodat goed passende oplossingen worden geboden. In het project worden van erven, natuurerven gemaakt. Een natuurerf heeft een aantal natuurlijke elementen in zich, zoals onder andere een bloemrijk graslandje, overhoekjes, takkenril, houtsingel, broeihoop en haag. Hoe meer verschillende elementen er aanwezig zijn, hoe meer voedsel, schuilgelegenheid en nestgelegenheid er is. Het erf wordt dan aantrekkelijk voor tal van planten en dieren. Niet alle elementen zijn passend bij een erf. Dit hangt ervan af of een bepaalde soort in de omgeving voorkomt of kan komen, denk aan een broeihoop voor de ringslang. Daarnaast is er een afweging of een element past vanuit cultuurhistorisch oogpunt.

 
Door kleine maatregelen zijn veel dieren en planten vaak al gebaat en kan de biodiversiteit op deze erven worden vergroot. Ook de samenhang met het omliggende landschap zal hierdoor worden versterkt. Bij het maken van erven tot natuurerf ligt de nadruk op maatwerk. Er zal gelet worden op het karakteristieke landschap van de regio, gebruik worden gemaakt van inheemse, regionaal veel gebruikte soorten en gekozen worden voor landschapselementen met een hoge ecologische waarde.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo

Compare properties

Soortgelijke projecten

Educatief natuurpad Bijenbos Paterswolde

In 2014 vierde Imkersvereniging Haren-Paterswolde en omstreken (IHP) haar 100-jarig bestaan en doneerde bij ...
In 2014 vierde Imkersvereniging Haren-Paterswolde en omstreken (IHP) haar 100-jarig bestaan en doneerde bij die gelegenheid meer dan 100 ‘drachtbomen’, ...

Wandelpad Plankensloot

Sedert vele jaren gebruiken de Midlaarders, en met hen vele anderen, het pad langs ...
Sedert vele jaren gebruiken de Midlaarders, en met hen vele anderen, het pad langs de Plankensloot om van de Groningerstraat ...

NU EN OOIT

Het gaat om het realiseren van kunstwerk in Taarlo in het kader van Into ...
Het gaat om het realiseren van kunstwerk in Taarlo in het kader van Into Nature. De bedoeling van de Taarlose ...