Your search results

Mensen van ver, kansen dichtbij!

Vluchtelingenopvang. Eén van de thema’s van deze tijd. Een thema dat om verschillende redenen nogal eens stof doet opwaaien. Goede communicatie – maar wat is dat? – blijkt essentieel voor het goede verloop van het proces. Ook kleine dorpen hebben of krijgen te maken met de opvang van vluchtelingen. Vanuit onder andere BOKD werd in 2016 onder betrokkenen evaluerend onderzoek gedaan naar de communicatie rondom de komst van vluchtelingencentra in kleine dorpen. Op het PlattelandsParlement in 2017 verzorgde BOKD naar aanleiding van onderzoek in Borger-Odoorn een workshop over integratie van statushouders.

http://www.bokd.nl/wp-content/uploads/2017/03/Brochure-vluchtelingenopvang.pdf

http://www.bokd.nl/nieuws/mensen-van-ver-kansen-dichtbij/