Your search results

Hoe burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen

Platform31 heeft een handreiking voor gemeenten geschreven over hoe burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen.

De handreiking is via deze link te verkrijgen.