Your search results

Financiering

Voor veel initiatieven is geld nodig. Naast de inbreng van eigen geld zijn er een aantal mogelijkheden om dit te krijgen, namelijk via subsidies, fondsen en crowdfunding. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een stap verder te gaan, dit kan door middel van een verdienmodel. Op deze pagina staan de mogelijkheden van financiering verder uitgelegd.

Subsidies
Een eerste mogelijkheid is de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven van de Provincie Drenthe. De provincie Drenthe maakt tot 2018 jaarlijks 50.000 euro over aan elke gemeente in Drenthe. Per gemeente verschillen de regelingen over het ontvangen van geld. Meer informatie over de Subsidieregeling is via deze link te vinden. De verschillende contactpersonen en manieren van aanvragen per gemeente zijn via dezelfde link te vinden.

Een tweede mogelijkheid van subsidie is  ‘LEADER’, de Europese strategie om het landelijk gebied vitaal te houden. LEADER is een Europese subsidieregeling die ook beschikbaar is voor Zuidoost-Drenthe. Woon je in de gemeentes Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden of het veenkoloniale deel van Aa & Hunze? Dan kan je geld aanvragen via deze subsidie regeling. Verdere informatie over onder andere het aanvragen van LEADER is hier te vinden.
Voor Zuidwest-Drenthe is ook een LEADER. Deze LEADER heeft echter andere voorwaarden dan de LEADER voor Zuidoost-Drenthe. Meer informatie staat op de website van de provincie Drenthe.

Fondsen
Een andere manier om het initiatief te kunnen financieren is via fondsen. Er zijn verschillende fondsen waarbij je een aanvraag kunt indienen. Op deze pagina is een overzicht van fondsen in Drenthe te vinden.