Your search results

Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

Op de website Sociale Vraagstukken schrijven Malika Igalla en Ingmar Van Meerkerk dat een professionele aanpak essentieel is voor burgerinitiatieven om deze tot een succes te maken. Hoewel burgerinitiatieven worden toegejuicht, is onbekend in hoeverre ze een duurzaam karakter hebben. Daarmee bedoelen de schrijvers het vermogen van burgers om met hun initiatieven langdurig te voorzien in bepaalde behoeften van de gemeenschap. Aan de hand van vragenlijsten en interviews onderzochten de auteurs de duurzaamheid van 59 burgerinitiatieven op diverse gebieden, zoals zorg voor zieken en ouderen, leefbaarheid en het vergroten van de veiligheid in de wijk. Het artikel is op twee factoren gericht die duurzaamheid beïnvloeden: het netwerk van het burgerinitiatief en de mate van professionalisering.

Lees het hele artikel op de website van Sociale Vraagstukken.